Wyniki głosowań z III sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018