Wyniki głosowań z II sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2018